Energiebelasting 2013

Energiebelasting is de belasting die u over uw verbruikte energie verbruikt. Deze energiebelasting of energieheffing is in 1996 ingevoerd. Dit heeft de overheid ingevoerd om zuiniger en bewuster met energie om te gaan te stimuleren. De energiebelasting wordt via de energierekening verrekend en de energiemaatschappijen dragen dit af bij de Belastingdienst.

Tip : Vergelijk alle energiemaatschappijen en zie direct uw maandprijs voor energie

Tarieven energiebelasting 2013

De tarieven voor energiebelasting op elektriciteit en gas veranderen jaarlijks.

Aardgas per m3 Tarieven 2013 excl. BTW
0 t/m 5.000 € 0,1862
5.001 t/m 170.000 € 0,1862
170.001 t/m 1 miljoen € 0,0439
> 1 miljoen t/m 10 miljoen € 0,0157
Boven de 1 miljoen niet zakelijk € 0,0113
Boven de 1 miljoen zakelijk € 0,0113

Elektriciteit per kWh Tarieven 2013 excl. BTW
0 t/m 10.000 €0,1165
10.001 t/m 50.000 €0,0424
50.001 t/m 10 miljoen €0,0113
Boven de 10 miljoen niet zakelijk n.b.
Boven de 10 miljoen zakelijk n.b.

Heffingskorting

Elk jaar ontvangt een huishouden / verblijfsruimte een vastgestelde heffingskorting. Dit is een korting die u ontvangt van de overheid over uw energierekening. De heffingskorting is door de overheid vastgesteld met een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting. Sinds 1 oktober 2012 bedraagt de heffingskorting energiebelasting op een woonhuis € 385,53 inclusief belasting. Dezelfde heffingskorting als voor de energiebelasting 2012 is geldig voor de energiebelasting 2013.

Opslag Duurzame Energie

Vanaf 1 januari 2013 wordt er een nieuwe heffing ingevoerd. De Opslag Duurzame Energie, dit is een extra heffing die in het leven is geroepen om de verhoging van het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie(SDE+) te financieren. Burgers en bedrijven betalen vanaf 2013 de extra heffing over hun energierekening.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.