Energiemaatschappij EnergieDirect

Energiemaatschappij EnergieDirect.nl is de grootste online energiemaatschappij van Nederland. Ze bieden al enige jaren met succes haar producten en diensten aan de Nederlandse markt. EnergieDirect.nl heeft ongeveer 600.000 klanten en groeit gestaagd. Met een klein team propageren ze innovatie, eerlijk en flexibel te zijn.

Groene stroom van energiemaatschappij EnergieDirect

Bij EnergieDirect.nl kunt u net zoals bij energiemaatschappij Nuon en Eneco ook groene stroom afnemen als u dit wenst. EnergieDirect.nl doet verder geen eigen investeringen in zonnepanelen en windenergie, maar koopt deze groene energie in bij andere energiemaatschappijen.

Nadat u als consument klant bent geworden bij energiemaatschappij EnergieDirect.nl krijgt u direct toegang tot uw eigen digitale toegang waar u alles kunt regelen als het gaat om energie.

Energiemaatschappij EnergieDirect de juiste keuze voor u?

Energiemaatshappij EnergieDirect.nl is ook opgenomen in onze energie vergelijker. U kunt door onze energie vergelijker te gebruiken bekijken in het overzicht over EnergieDirect.nl voor u voordeliger is dan uw huidige energiemaatschappij. Vergelijk vandaag en bespaar tot 650 euro op jaarbasis.